Här är förslagen på de nya 3:12-reglerna

I mars 2014 tillsattes en utredning med uppdraget att se över ägarskiften i fåmansföretag. Därefter i januari 2015 fick utredningen ett tilläggsdirektiv där regeringen önskade en större översyn av 3:12-regelverket. Så har nu skett. Nu har 3:12-utredningen kommit med sina förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag. Detta kan komma att innebära en förändrad skattesituation för dig som …

Läs mer

Skatt på julgåva och julbord?

Alla företag vill motivera sina anställda att prestera och tänka nytt för att höja lönsamheten i verksamheten. Ett sätt att göra det på är att belöna anställda med till exempel julgåva, minnesgåva, jubileumsgåva eller gratifikation. Men vilka skatteregler är det som gäller? En julgåva kan vara allt från en fin kniv till ett paket med …

Läs mer

Sämre 3:12-regler för dig som företagare?

Senast den 1 november 2016, ska ett nytt förslag presenteras kring ägare till fåmansföretag, den s.k. 3:12-utredningen. Detta förslag avser regelförändringar som ska förhindra att företagare omvandlar tjänsteinkomster (lön) till kapitalinkomster (utdelningar). Eftersom lön normalt sett beskattas betydligt högre än utdelning anser regeringen att det idag finns en risk att sådan omvandling kommer att ske. En …

Läs mer
Kickoff

Kick-off, konferens eller kurs?

Oavsett om en kurs eller konferens håll utomlands eller i Sverige måste den omfatta ett visst antal timmar, normalt minst 6 timmar per dag och 30 timmar under en vecka, det måste finnas ett program och deltagarna måste ha nytta av den utbildning som ges. Konferens med program En konferens är normalt helt avdragsgill, förutsatt …

Läs mer
Tjänsteresa eller semester

Tjänsteresa eller semester?

Det här med semester som också är en tjänsteresa – har du gjort avdrag för det någon gång? Att veta var gränsen går kan vara svårt. Skatteverket har tydliga regler för detta. En tjänsteresa måste ha ett tydligt syfte kopplat till verksamheten i företaget och ska bidra till ett mervärde för verksamheten. Är resekostnaden avdragsgill? När kan jag få …

Läs mer
Fakturanummerserie

De vanligaste felen på fakturan

Att skriva fel på din utgående kundfaktura kan bli kostsamt. Men de vanligaste felen kan du lätt se till att undvika. Ett exempel kan vara att man väljer fakturanummer efter datum. Enligt de lagar och regler som finns måste fakturorna vara försedda med en löpande nummerserie som är obruten under hela räkenskapsåret. Om man då väljer …

Läs mer

Att tänka på inför deklarationen

Nu börjar det bli deklarationsdags. Fåmansföretagare har viktiga saker som kan påverka deklarationen. Du kanske vet att: du får ta ut ränta för lån, du får hyra ut en del av din privatbostad till ditt fåmansföretag företaget får äga båt eller fritidshus. Men hur beskattas du? din partner får ta ut lön från företaget? Men hur beskattas …

Läs mer
Deklaration

Nyheter inför deklarationen 2016

Inför deklarationen 2016 finns det några nyheter som är bra för dig som företagare att känna till. Bland annat kommer många företagare få sina slutskattebesked i september i stället för i december. Vill du veta hur det fungerar för enskilda näringsidkare och delägare i aktie- och handelsbolag? Läs mer om deklarationer för 2016 på: Verksamt.se – …

Läs mer
Kontrolluppgifter

Nytt sätt för kontrolluppgifter

Den 31 januari är det dags att lämna in kontrolluppgifter för 2015 och för detta år ska du redovisa på ett nytt sätt. Detta gäller oavsett om du har en eller flera hundra anställda som tar ut lön i ditt företag. Du kan nu för första gången lämna kontrolluppgifter direkt i Skatteverkets nya e-tjänst som då inte kräver någon nedladdning av …

Läs mer