Sämre 3:12-regler för dig som företagare?

Senast den 1 november 2016, ska ett nytt förslag presenteras kring ägare till fåmansföretag, den s.k. 3:12-utredningen. Detta förslag avser regelförändringar som ska förhindra att företagare omvandlar tjänsteinkomster (lön) till kapitalinkomster (utdelningar). Eftersom lön normalt sett beskattas betydligt högre än utdelning anser regeringen att det idag finns en risk att sådan omvandling kommer att ske. En …

Läs mer