Här är förslagen på de nya 3:12-reglerna

I mars 2014 tillsattes en utredning med uppdraget att se över ägarskiften i fåmansföretag. Därefter i januari 2015 fick utredningen ett tilläggsdirektiv där regeringen önskade en större översyn av 3:12-regelverket. Så har nu skett. Nu har 3:12-utredningen kommit med sina förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag. Detta kan komma att innebära en förändrad skattesituation för dig som …

Läs mer