Skatteverket granskar

För att motverka fel och fusk lägger Skatteverket varje år fokus på specifika branscher och utför extra kontroller och fler revisioner. Dels för att motverka svartarbete och illojal konkurrens mellan företag men även att åtgärda delar där det råder okunskap. Några områden som kommer att granskas under 2017: Hantering av rotavdrag (framför allt inom flytt- och taktjänster) …

Läs mer