Bilförmån & tjänstebil

Vi får ofta frågan om vad tjänstebil egentligen innebär och när räknas det som en bilförmån? Här rätar vi ut lite frågetecken.

Vad är tjänstebil?
Tjänstebil är ett samlingsbegrepp för alla bilar som anställda erbjuds i arbetet. Det finns tjänstebilar som enbart används i arbetet och det finns tjänstebilar som den anställde får använda privat.

Vad innebär bilförmån?
Om du bara nyttjar bilen privat i ringa omfattning är förmånen skattefri. Med ”ringa omfattning” menas ett fåtal tillfällen och högst 100 mil per år. Avsikten med detta är att man inte ska bli beskattad för rent bagatellartade privata körningar. Bevismedlet för vad som är privatkörning och tjänstekörning är körjournalen. Körjournalen ska löpande uppdateras med mätarställning, syfte med resor och datum.

Läs mer hos PWC om bilförmån & tjänstebil och få exempel på schablonberäkning>