Här är förslagen på de nya 3:12-reglerna

I mars 2014 tillsattes en utredning med uppdraget att se över ägarskiften i fåmansföretag. Därefter i januari 2015 fick utredningen ett tilläggsdirektiv där regeringen önskade en större översyn av 3:12-regelverket.

Så har nu skett. Nu har 3:12-utredningen kommit med sina förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag. Detta kan komma att innebära en förändrad skattesituation för dig som företagare och föreslås gälla från 1 januari 2018.

Den största förändringen är att utrymmet för kapitalbeskattad utdelning minskas, oavsett företagare som använder förenklingsregeln eller de som använder huvudregeln med lönesumman som underlag för utdelningen.

Läs mer om detaljerna i förslaget i de nya 3:12-reglerna och hur det påverkar dig som företagare på PwC:s hemsida>