Julbord till anställda och kunder?

Nu är det december men vilka regler gäller egentligen om företaget bjuder på julbord till anställda och kunder?

Sedan den 1 januari 2017 gäller ändrade regler beträffande avdrag för representationsmåltider. Reglerna innebär bland annat att avdrag för representationsmåltider inte längre medges. Däremot kommer du att kunna få avdrag för moms på representationsmåltider upp till 300 kronor (exklusive moms) per person och tillfälle. Detta gäller under förutsättning att avdraget anses skäligt och utgiften har ett omedelbart samband med verksamheten.

Läs mer om regler kring representation på Skatteverkets hemsida>