Kickoff

Kick-off, konferens eller kurs?

Oavsett om en kurs eller konferens håll utomlands eller i Sverige måste den omfatta ett visst antal timmar, normalt minst 6 timmar per dag och 30 timmar under en vecka, det måste finnas ett program och deltagarna måste ha nytta av den utbildning som ges.

Konferens med program

En konferens är normalt helt avdragsgill, förutsatt att det finns ett syfte som är tydligt kopplat till verksamheten. Det ska finnas en deltagarlista och ett program med arbetsaktiviteter, åtminstone 6 timmar per dag. Det får inte vara för ”lyxbetonat” och ”andelen nöje” får inte heller vara för stor, då finns risk för förmånsbeskattning.

Personalfest, t ex i hyrd lokal

En personalfest är intern representation, anser Skatteverket. Bolaget får ha högst två personalfester per år och får då dra av max 180 kr exklusive moms per person för kringkostnader, och 90 kr per person för mat och dryck. Kringkostnader är t ex lokal och cateringpersonal och i mat och dryck får även alkoholhaltiga drycker ingå. För kringkostnader är det relativt enkelt, du får dra av 45 kr i moms per person, och i bokföringen ska 180 kr redovisas som avdragsgill kostnad. Eventuell kvarvarande kringkostnad inklusive moms bokförs som ej avdragsgill.

4 saker att tänka på inför kick-offen

  • Kick-offen måste uppfylla tidkravet, det vill säga normalt minst 6 timmar per dag och 30 timmar på en vecka
  • Du måste ta fram ett program som gynnar verksamheten och deltagarna
  • Var särskilt noggrann med dokumentation om ni åker bort över en helg, till en avlägsen plats eller ett populärt resmål.
  • Anhörig får följa med – men blir beskattad.

Du kan läsa mer om Studie- och konferensresor på Skatteverkets hemsida.