Ta ut rätt lön före årsskiftet

Nu när 2018 är på intågande så bör du som fåmansföretagare reflektera om du tagit ut tillräckligt med lön om du vill nyttja löneunderlagsregeln. Du kanske ska ta ut extra lön före årsskiftet?

För att kunna använda löneunderlaget krävs att du som ägare, eller någon närstående till dig som ägare, har tagit ut tillräckligt med lön i bolaget. Har du inte tagit ut tillräckligt med lön under året finns det en förenklingsregel som ger möjlighet till ett lågbeskattat utrymme.

Mer information och beloppgränser kan du läsa om på EY’s hemsida>