Årsredovisning

Bokslut och årsredovisning

När det är dags för det årliga bokslutsarbetet går vi alltid igenom årets händelser med dig. Konsten att upprätta årsbokslut på ett kostnadseffektivt sätt ligger i förarbetet, där vi redan varit inblandade. Bokslutsarbetet innebär att den löpande bokföringen kontrolleras, justeringar görs och en mer rättvisande bild av bolagets verksamhetsår presenteras. När arbetet är klart och årsredovisningen är påtecknad sköter SESEK Ekonomi rapportering till Bolagsverket. Vi hjälper dig med såväl bolagsdeklaration som dina privata inkomstdeklarationer, inklusive blankett K10.

Hjälp med bokslut och årsredovisning

Vi på SESEK erbjuder professionell hjälp med bokslut och årsredovisning för att säkerställa att ert företag uppfyller alla regelverk och standarder. Genom att anlita oss kan ni känna er trygga med att ert bokslut och er årsredovisning blir korrekt utförda, vilket är avgörande för att ge en tydlig och rättvisande bild av företagets finansiella ställning. Vårt djupa engagemang och breda expertis hjälper er att navigera genom de komplexa krav som ställs, och vi är här för att stötta er genom hela processen. Kontakta oss för att göra er årsavslutning så smidig och effektiv som möjligt.

Följande processer ingår i ett årsavslut:

  • Årsavstämning
  • Bokslutstransaktioner
  • Periodiseringar
  • Avskrivningar
  • Bokslutsdispositioner
  • Årsredovisning
  • Inkomstdeklarationer

SESEK Ekonomi samarbetar med etablerade revisionsbolag i Piteå kommun.

Optimera ert bokslut: Professionell hjälp från SESEK

När det kommer till hjälp med bokslut och årsredovisning, står vårt team på SESEK Ekonomi redo att erbjuda er ett omfattande stöd genom hela processen. Vårt team av erfarna ekonomiexperter ser till att varje steg i ert bokslutsarbete är noggrant genomfört, från den initiala granskningen av den löpande bokföringen till de slutgiltiga justeringarna som säkerställer en korrekt årsredovisning. 

Vi förstår vikten av att leverera dessa tjänster på ett kostnadseffektivt och professionellt sätt. Genom att arbeta nära er organisation kan vi erbjuda anpassade lösningar som inte bara uppfyller juridiska krav utan även stärker er finansiella strategi och planering. Med SESEK Ekonomi som partner får ni tillgång till specialistkompetens inom både hjälp med bokslut och hjälp med årsredovisning, vilket garanterar att ni kan möta alla era finansiella förpliktelser med fullständig trygghet.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående hur vi kan hjälpa just ert företag.