OM OSS

Vår affärsidé bygger på att skapa tid och förutsättningar för företag att lyckas och utvecklas. Genom våra tjänster och engagemang förenklar vi små och medelstora företags ekonomiska vardag. Det gör vi genom att lyssna på våra kunder och erbjuda vårt personliga engagemang och vår vilja att bidra till utveckling.

Vårt teams samlade kompetens och erfarenhet i kombination med vårt sätt att jobba tillsammans för våra kunders bästa med kvalificerad rådgivning i allt från ekonomiska frågeställningar till effektivisering, strategi och implementering. Det är det som skapar vår konkurrenskraft.

Vi på SESEK Ekonomi

Pär Gabrielsson

Pär har lång erfarenhet av redovisning och controllerarbete i såväl små och medelstora företag som stora företag.
Läs mer

Erika Gabrielsson

Erika har lång erfarenhet av serviceyrket och är i grunden gymnasieekonom med inriktning mot redovisning.
Läs mer

Bianca Hellgren

Bianca har stor erfarenhet av eget företagande, inte minst inom bygg- och fastighetsbranschen där hon har god insikt i branschens särskilda villkor.
Läs mer

Elisabeth Nyberg

Elisabeth har under stora delar av sitt yrkesverksamma liv arbetat som ekonomiansvarig och administratör i små och medelstora företag.
Läs mer

Tina Lindqvist

Tina, med entreprenöranda i familjegenerna, har lång yrkeserfarenhet i handels- och serviceyrket.
Läs mer

Eva Särnklint

Läs mer

Några av våra kunder