VÅRA TJÄNSTER

Bokföring & redovisning

Som kund hos SESEK Ekonomi kan du tryggt lämna över ansvaret för allt som rör den löpande bokföringen och redovisningen till oss. Vi bokför allt material och skickar lättförståeliga periodrapporter tillbaka till dig med all information du behöver. Dessa kan även anpassas efter just dina behov om det är något du vill ha extra kontroll på. Vi utför och levererar följande:

 • Löpande bokföring
 • Kund- och leverantörsreskontra
 • Månatlig avstämning av balanskonton
 • Upprättande av moms- och arbetsgivardeklarationer
 • Månatlig balans- och resultatuppföljning

Administration

Utöver den löpande bokföringen erbjuder SESEK Ekonomi även andra administrativa tjänster.

 • Upprättande av lönespecifikationer och kontrolluppgifter
 • Betalning av leverantörsfakturor
 • Kundfakturering
 • Kontroll av inbetalningar
 • Kontorstjänst

Inom lönehantering kan det vara svårt att veta hur till exempel semester och sjukdom ska bokföras. Som kund rapporterar du därför bara lönegrundande uppgifter till oss så ordnar vi resten.

Om du vill ha hjälp med kontroll av företagets kund- och leverantörsreskontra ordnar vi med läsaccess till ditt företags bankkonto. Det gör att vi alltid vet om någon kund inte betalat en faktura du ställt ut eller om du missat att betala någon faktura. På detta sätt får du bättre kontroll över företagets likviditet. Vi kan även ta på oss att sköta dina betalningar.

Som kund hos SESEK Ekonomi kan vi hjälpa dig med faktureringen på det sätt som passar dig bäst. För kunder som själva vill skicka ut fakturapåminnelser finns kundreskontran inkluderad i periodrapporten som stöd. För kunder som vill få hjälp med att skicka ut fakturapåminnelser hjälper SESEK Ekonomi gärna till med det också.

Vid behov av kontorsadministration erbjuder SESEK Ekonomi kontorsresurs några timmar i veckan på plats hos dig. Tjänsten utformas enligt ditt önskemål.

Läs mer

Ekonomistyrning

SESEK Ekonomis rådgivning baseras på god insyn i våra kunders bolag kombinerat med en gedigen kunskap på företagsområdet, inklusive skatter. Det gör att vi kan hjälpa våra kunder med rådgivning i de flesta ekonomiska frågeställningar. SESEK Ekonomi samarbetar med ett flertal skatte- och företagskonsulter vilket möjliggör att du som kund kan vända dig till oss med de flesta frågorna.

 • Ekonomisk rådgivning
 • Effektiviseringar
 • Starta bolag

Förutom att sköta den löpande redovisningen kan SESEK Ekonomi bidra till att skapa ökad förståelse för företagets problem, hitta nya möjligheter, få upp ögonen för saker som kan bli bättre och ge förslag på hur rutiner och uppföljningar bör förbättras och implementeras. SESEK Ekonomi hjälper även till att starta och ombilda bolag. För mer djupgående ekonomisk och skattemässig rådgivning nyttjas extern kompetens från samarbetspartners.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående hur vi kan hjälpa just ditt företag!

Läs mer

Årsbokslut och årsredovisning

När det är dags för det årliga bokslutsarbetet går vi alltid igenom årets händelser med dig. Konsten att upprätta årsbokslut på ett kostnadseffektivt sätt ligger i förarbetet, där vi redan varit inblandade. Bokslutsarbetet innebär att den löpande bokföringen kontrolleras, justeringar görs och en mer rättvisande bild av bolagets verksamhetsår presenteras. När arbetet är klart och årsredovisningen är påtecknad sköter SESEK Ekonomi rapportering till Bolagsverket. Vi hjälper dig med såväl bolagsdeklaration som dina privata inkomstdeklarationer, inklusive blankett K10.

Följande processer ingår i ett årsavslut:

 • Årsavstämning
 • Bokslutstransaktioner
 • Periodiseringar
 • Avskrivningar
 • Bokslutsdispositioner
 • Årsredovisning
 • Inkomstdeklarationer

SESEK Ekonomi samarbetar med etablerade revisionsbolag i Piteå kommun.

Läs mer