Bianca Hellgren

Bokföring / Bokslut / Digital redovisning / Redovisning

Profil

Bianca har stor erfarenhet av eget företagande, inte minst inom bygg- och fastighetsbranschen där hon har god insikt i branschens särskilda villkor. Hon har under lång tid arbetat med redovisning, löne- och avtalsfrågor samt bokslut och styrningsfrågor. Hon är väl bekant med reglerna kring ROT och inte minst arbetsrelaterade villkor samt projektredovisning. Bianca har även relevant erfarenhet av transport- och logistikbranschen från sin tid hos VLC som även innefattade utveckling och förbättring av arbetsrutiner.

Bianca är väldigt angelägen att underlätta, förbättra och effektivisera för våra kunder då hon, genom sina arbeten som egenföretagare, har förståelse för hur externa tjänstebolag kan skapa mervärde för företag, inte minst ägarledda fåmansbolag, där lönsamhet, kompetensutveckling och svåröverskådliga regelverk är stora utmaningar.

Bianca är anställd i SESEK Ekonomi AB som redovisningsekonom med inriktning mot redovisning och bokslut. Hon har mycket god kunskap i system och program och ser den digitala resan som ett naturligt steg för oss i redovisningsbranschen.

Som person beskrivs Bianca som pålitlig, mycket noggrann, ordningsam, strukturerat och hjälpsam. Hon är van att parallellt hantera olika uppgifter inom snäva tidsramar utan att förlora fokus på resultat och kvalitet.