Erika Gabrielsson

Bokföring / Digital redovisning / Redovisning

Profil

Erika har lång erfarenhet av serviceyrket och är i grunden gymnasieekonom med inriktning mot redovisning. Under största delen av sin yrkeskarriär har Erika arbetat som stationsledare vid Scandinavian Airlines System, Luleå Airport men har på senare tid utbildat sig inom redovisning.

Erika är anställd i SESEK Ekonomi AB som redovisningsassistent. Hon har en stark roll i redovisningsbyråns digitala utveckling. Hennes roll i företaget är central och arbetet är i första hand inriktat på bokföring, redovisning och månadsbokslut.

Erika har många goda egenskaper och är särskilt känd för sin goda service.