Pär Gabrielsson

Årsredovisningar / Bokslut / Ekonomistyrning / Inkomstdeklarationer / Partner / Rådgivning

Profil

Pär har lång erfarenhet av redovisning och controllerarbete i såväl små och medelstora företag som stora företag. Han har en civilekonomexamen från Universitet i Luleå med inriktning mot redovisning. Pär har bl a arbetat som redovisningskonsult inom ICA-koncernen, Financial Controller inom Setra Sågade Trävaror samt Vattenfall AB. Via sitt eget bolag Treegold AB vänder han sig till större företag där han erbjuder controller- och ekonomichefstjänster.

Pärs roll i SESEK Ekonomi AB är att som Redovisningskonsult främst inrikta sig på bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer. Utöver detta har Pär rollen som rådgivare i redovisningsfrågor samt internt stöd i form av utbildning och planering.